Гала, усещане за жена
Когато една книга има за заглавие име и то е Гала, неизбежно започваме да се питаме: коя е Гала, какво е Гала? Спомняме си най-напред за Дали, после една девойка от шоуто на Къци Вапцаров, но те едва ли ще ни свършат работа в този случай.
“Гала” най-напред е видът на книгата: луксозно-единичен, аристократично сив, с малко претенциозно шрифтово оформление...
“Гала” е стил на поетическо мислене: дълъг, елегантно протегнат стих-стихотворение; много съществителни, много прилагателни, малко глаголи; усещане за застиналост; носталгична разлятост; жива картина; удължен миг на удоволствието от писане...
“Гала” е атмосфера: модерност, в която живее духът на късния сецесион; екзотиката на символизма; без да искам, си спомням женските имена в символистичната поезия от началото на века, Емануил Попдимитров например. Не зная какво означава постмодернизъм, но тази книга е романтична - въпреки вметнатия колажен принцип, въпреки експеримента на дългото-изречение-без-препинателни-знаци. Този текст мисли романтично, малко сантиментално, много сериозно (за себе си)...
“Гала” е склонност към самозатваряне, може би към повторителност и себеоглеждане; малко херметизъм; удивителна е поетическата кохерентност на цялото (равномерност, еднаквост), направено от парчета, писани в продължение на петнайсет години!
“Гала” е книга, а не стихосбирка. И макар че знанието ме дърпа отново назад, към началото на века, може би даже към Пенчо Славейков, смятам, че това нейно качество е всъщност най-важно, особено днес; една поетическа книга сред толкова много стихосбирки, шарени във всякакъв смисъл...
“Гала” е жена, женскост, усещане за жена... Гала не е конкретна жена. Тя е може би женскостта на самата поезия, изтънчено влюбена в потребността от себе си. “Гала” е огледало на желанието да бъдеш поет; тя е женската другост, която говори с езика на мъжките желания и фантазии.
“Гала” има илюстрации-графики от Андрей Кулев, които обаче нямат духа “Гала”. Те просто са други.


Милена КироваДуми
с/у думи

Румен Баросов.
Гала.
ИК Петриков.
С. 1999