ФАКТИ ФАКТИ ФАКТИ

В извънреден брой (105) на “Държавен вестник” от 2 декември 1999 г. е публикувано Постановление № 204 от 11 ноември 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата и за преобразуване и закриване на държавни културни институти. Според постановлението общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на културата е 163 щатни бройки. Специализираната администрация включва 6 дирекции: “Авторски и сродни права”, Международно културно сътрудничество и европейска интеграция”, “Музеи, галерии и изобразителни изкуства”, “Библиотеки, читалища, училища по изкуствата и културна интеграция”, “Нормативна дейност и структурни реформи”, “Инвестиционна и финансова политика, материална база на културата, приватизация и следприватизационен контрол”. Преобразуват се от 1 януари 2000 година: Драматичен театър - Кърджали и Куклен театър - Кърджали в Драматично-куклен театър - Кърджали. Драматичен театър - Пазарджик и Куклен театър - Пазарджик в Драматично-куклен театър - Пазарджик. Драматичен театър - Шумен и Куклен театър - Шумен в Драматично-куклен театър - Шумен. Драматичен театър - Враца и Кукления театър - Враца в Драматично-куклен театър - Враца. От 1 януари 2000 година се закриват Агенция “Камерна музика”, Институтът по културознание, Централната база за подводни археологически проучвания. От 1 юли 2000 година се закриват Средното художествено училище за приложни изкуства - Смолян, Средното художествено училище за сценични кадри - Пловдив, Средното художествено училище за промишлени форми “Акад. Дечко Узунов”.

На 3 декември в ДТ “Никола Вапцаров” - Благоевград се състоя премиерата на “Душата на звяра” от Димитър Жеков. Постановка и хореография - Стефан Поляков, сценография - Евгения Раева.

Днес от 19 ч. ДКТ - Пловдив представя в салона на ЦКТ “Дон Кихот” по случай 10-годишнината от създаването на спектакъла. Постановка - Петър Пашов, сценография - Силва Бъчварова и Васил Рокоманов, музика - Петър Цанков. Участват Жени Пашова, Лилия Мострова, Янко Гъделев, Панайот Добрев, Георги Ташев, Енчо Данаилов и Стефан Балджиев.

От 6 до 20 декември в галерия “Витоша” е подредена изложбата “Православието през очите на българските деца” от конкурса “Българските светии и свети места” на Фондация “Бъдеще за България”.

На 7 декември в галерия МЕЛОН бе открита изложба живопис на Димитър Вецин.

На 11 декември от 16 ч. в галерия “Ирида” Съюзът на българските художници, Художествената галерия - Перник и Сдружение “Мечо Пух” организират благотворителен търг “Ние помагаме на Теди! А вие?” В търга са включени произведения на художниците Анастасия Панайотова, Андрей Даниел, Антоний Киров, Борислав Стоев, Буян Филчев, Венцислав Александров, Греди Асса, Данаил Атанасов, Иван Букарски, Иван Димов, Камелия Сантева, Лора Дидова, Людмил Веселинов, Марина Стоянова, Петър Борджошки, Пламен Бонев, Станислав Памукчиев, Стефан Марков, Христо Харалампиев и Цанко Панов.