На 14 декември в централната зала на Археологическия институт с музей при БАН, ул. “Съборна” 2, бе открита постоянна експозиция - колекция от каменни паметници и тематично свързани с тях находки, датиращи от началото на I хилядолетие пр. н .е. до Средновековието.
След дългогодишен ремонт най-старият музей в страната, с най-значими и богати фондове, открит още през 1893 г. от княз Фердинанд, днес - според директора си проф. Йорданка Юрукова - за първи път от много десетилетия разкрива чрез новата си експозиция истинското богатство от оригинални музейни паметници, съхранявани в бившата джамия. Посетителите могат да видят уникалното златно съкровище от Вълчитрън, “завърнало” се неотдавна от Националния исторически музей, уникати на тракийската торевтивка - ритона от Дуванлий, скифокса от Стрелча, торквата от Цибър, паметници от римските провинции в българските земи (Тракия, Мизия и Македония). В залата могат да се видят и архитектурни елементи от раннохристиянски базилики...
Заедно с постоянната изложба е показана и временната експозиция “Първопрестолна Плиска”, посветена на 100-годишнината от началото на археологическите разкопки, довели до откриването на първата българска столица Плиска и 140-ата годишнина от рождението на нейния откривател Карел Шкорпил. Сред най-любопитни находки е и показаният троен златен кръст - енколпион, моливдовул на княз Борис-Михаил. Представени са и 36 керамични съдове, открити в опожарения през 811 година таен ходник в крепостта.
Любен Русков