Юбилейно!
“Заповядайте да празнуваме заедно!” е позивът, с които редакционната колегия на списание “Български фолклор” кани приятелите си на 23 декември 1999 г. в големия салон на Чехословашкия клуб на юбилейна среща по случай 25-годишнината му.
Списание “Български фолклор” е издание на Института за фолклор при БАН. Започва да излиза от 1975 г. с периодичност 4 книжки годишно и тираж, вариращ през годините от 1000 до 1800 броя. Негов първи главен редактор е акад. Петър Динеков, а от 1982 г. - проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков. Днес “Български фолклор” е престижно българско теоретично издание по проблемите на фолклористиката, културната антропология, етнологията с авторитет и голям читателски интерес както у нас, така и в чужбина. По страниците му са осигурени възможности за изява на изследователски търсения в по-широк кръг научни области - социология, културология и др. Характерен момент в издателската стратегия на “Български фолклор” през последните години е ориентацията към тематични броеве, свързани с модерна научна проблематика, като “Език, дискурс, култура”, “Политика и фолклор”, “Паранормални явления и фолклор”, “Антропология на фолклора”, “Биографичният подход”, “Тяло и телос”, “Езикът на тялото”, “Разкази и разказвачи”, “Фолкът”, “Сакралното”, “Астралните митове”, “Медиите”, “Кръчмата”, “Селото - между традиция и промяна”, “Дискурси на различието” и др.
Освен с високата си научна стойност, списанието се отличава и с приложния си характер. Почти във всеки брой се публикуват теренни проучвания и материали. Специален интерес представляват подробните въпросници за събиране на фолклор, годишните библиографии с отпечатана фолклористична литература, речниковите и енциклопедичните статии, изготвени от специалисти. От 1996 г. беше въведена нова рубрика “Алма матер”, която е предназначена за студентите и преподавателите в областта на фолклористиката, етнологията и социалната промяна. В анкета, направена от Министерството на културата, изданието се сочи като едно от най-интересните и добре списвани.
Практически в нашата научна история “Български фолклор” в своята област е периодичното издание с най-дълъг живот. Отзивите за него от страната и чужбина винаги са били позитивни. Това е най-популярното българско научно издание във водещите международни центрове по фолклористика, антропология и етнология. Статиите в списанието от години се реферират в международни фолклористични и етнографски информационни справочници. Доказателство за престижа на “Български фолклор” е разпространението му в около 50 страни - в университетски и други научни библиотеки, културни центрове и сред частни лица.

Бисерка Борисова,
Владо Пенчев