Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"
Честито! - Юбилей на сп. Български фолклор

Десет месеца музикална реформа, Наталия Илиева
Сборникът Крехкостта на доброто, Франсоа Фризон-Рош
Книгата Паркът на Илко Димитров, Силвия Чолева
Антон Диков с Филхармонията, Лазар Николов
100-годишнината на Бончо Бочев, Наталия Илиева
Дорон Ричард Джонсън в София, Людмил Георгиев
Юбилеят на Русенската опера, Невена Коралова
Нова експозиция в Археологическия музей, Любен Русков
Некоректността на Свят от музика, Мария Пелиева
Аниматорска среща в Лесидрен, Боряна Матеева
Държавните субсидии за драматични и куклени театри