Изборът на "Култура"

Изложба
Урош Джурич в София
Популистки проект

АТА Център за съвременно изкуство
10 декември 1999 - 14 януари 2000