На "Славейков"
36 години във ВМРО
Спомени
на Кирил Пърличев
Съставител и редактор
Кирил Пърличев
Веда-МЖ
София, 1999
Цена 25 лева


Стефан Попов
Идеята за Европа
през вековете
ЕТ Юлиана-М
София, 1999
Цена 10 лева


Най-значимите личности
на България
Авторски колектив
Прима
София, 1999
Цена 16 лева


Списание Съвременник
Брой 3/1999
Медиа Холдинг АД
Цена 7 лева


Списание Факел
Брой 5/1999
Факел експрес и
Асоциация България-Русия
Цена 3,50 лева

Салман Рушди
Сатанински строфи
роман
От английски
Асен Георгиев
Гуторанов
София, 1999
Цена 15 лева

Йохан Волфганг фон Гьоте
Сродства по избор
ново издание
От немски
Борис Парашкевов
Хемус
София, 1999
Цена 8,90 лева


Елия Казан
Америка, Америка
От английски
Галин Йорданов
ИК Силви-Арт
София, 1999
Цена 3,80 лева


Хенри Кисинджър
Години на промяна
От английски Боряна
Семкова-Вулова,
Маргарита Вачкова,
Светла Манева
ИК Прозорец
София, 1999
Цена 20 лева