Богдан Богданов:

1. Темата за световната война.
- 1919 г. Подписване на Версайския договор.
- 1939 г. Началото на Втората световна война.
- 1949 г. Разделянето на Германия и създаването на Атлантическия пакт.
2. Темата за психоанализата.
- 1939 г. - 60 г. от рождението на Зигмунд Фройд.
- Развитие на съвременната антропология - 90 г. от рождението на Клод Леви Строс.
- 140 г. от рождението на Франц Боас, основател на антропологията.
- Теорията за относителността на Айнщайн - 120 г. от рождението на Айнщайн (1879 г.).
- 275 г. от рождението на Кант.
- Утвърждаване на културните модели на XX век.
- 140 г. от рождението на Бергсон.
- 100 г. от смъртта на Ницше.
- 250 г. от рождението на Гьоте.
- 60 г. На Цветан Тодоров. (През октомври т.г. Стоян Михайлов ще проведе симпозиум в негова чест.)
Анкета