Димитър Йончев:

1. 1901 г. Теодор Рузвелт формулира политиката на САЩ, наречена “голямата тояга”.
2. 1903 г. Братя Райт извършват първия полет.
3. 1914 г. Началото на Първата световна война.
4. 1922 г. Създаден Международният съд в Хага.
5. 1925 г. Дж. Лоджи Беърд демонстрира предаване по ТV.
6. 1939 г. Джон Атанасов изобретява електронния компютър.
7. 1989 г. Разпада се световният ред, започнал с Първата световна война (политическият XX век е кратък - от 1914 до 1989 г.)
8. Прилагането на кейнсианизма за регулиране на икономиката.
9. Релативизация на знанието (след революцията във физиката, следват науките за езика, за човека, за културата).
10. Постмодернизмът.
Анкета