Владимир Трендафилов:

1. Световните войни.
2. Появата на политическия тоталитаризъм.
3. Идеологията и практиката на масовите унищожения.
4. Съветската космическа инициатива - 1957-61 г.
5. Американската космическа стратегия от 70-те и 80-те г.
6. Хелзинкското споразумение и развитието на инициативите за правата на човека.
7. Попкултурата от втората половина на века.
8. Организацията на световния футбол.
9. Краят на политическия тоталитаризъм.
10. Развитие на електронните медии.
Анкета