Явор Гърдев:

Намирам, че събитието с най-голяма значимост за духа от това столетие е написването на Пропозиция #7 в Tractatus Logico-Philosophicus на Лудвиг Витгенщайн.
Анкета