Петер Коглер
за пространството
- Направили сте произведение специално за изложбата...
- Да, работата е нова, специално направена за тукашните условия. Това са компютърно генерирани органични форми, които са залепени по стените. Осъществена е най-вече от студенти от Художествената академия, които са следвали определени правила при композирането на елементите.
- Какво е "посланието" на вашата работа?
- Обикновено избягвам да говоря за значението или съдържанието на произведенията си. Моята работа е отворена за интерпретации.
Петер Коглер, Без заглавиие, 1999 г.
- Вашите "тапети" са съвсем реални, но като цяло усещането е за нереалност...
- Обикновено моите работи са свързани с пространство. Това означава, че аз разбирам пространството, знам какво ще се случи в него. По принцип това би могло да бъде всяко пространство. Но когато съм участвал в архитектурни изложби, почти винаги съм се спирал на пространства, в които хората се движат - стълбището, антрето, коридорите. Предполагам, че това има отношение към характера на работата ми. В такива пространства никой не се застоява, хората преминават много бързо - като информация, която се разменя наистина скоростно...
- ... като във виртуалното пространство - влияете ли се от него?
- Всичко тук е базирано на компютърни образи. Защото този вид органични форми всъщност не съществуват в природата. Създадени са чрез компютърна програма. Така работата е свързана с това познание за пространството, което получаваме по медиен път. То напомня пространството в компютърните игри, във видеоклиповете...
- Какво ще кажете за българските участници в изложбата?
- Много ценя работата им. Ние и друг път сме били заедно в съвместни изложби - например в Стокхолм и Любляна. Мисля, че представеният от Яра и Недко проект е много впечатляващ.
- Може да звучи твърде общо, но какво е за вас съвременното изкуство?
- Трудно е да се каже и тази изложба е показателна в това отношение. Тук виждаме седем творци и всеки от тях си има свой собствен стил и подход.


Излъчено по БНТ
Място/ Интерес