Изложба
    Място/Интерес
По идея на
Недко Солаков
Куратор
Яра Бубнова


Национална галерия
за чуждестранно изкуство

27.10. - 27.11. 1999
Участници:
Олег Кулик,
Пипилоти Рист,
Риркрит Тиравания,
Дъглас Гордън,
Петер Коглер,
Недко Солаков,
Ури Цайг

Произведенията на Пипилоти Рист бяха представени в изложбата със съгласието на Хаузер & Вирт, Цюрих. Произведенията на Дъглас Гордън са от колекциите Гьотц в Мюнхен и Филип Коен в Париж.