Културен коктейл

За реформа във филмовата индустрия, Обръщение
Найджъл Кенеди в София, Людмил Ненчев
Новогодишен музикален фестивал, Боянка Арнаудова
Непознатата Дана Интернешънъл, Нана Стефанова
Джоконда в София, Розалия Бикс
Последните (засега) три тома история, Ирина Илиева
ТВ сериал и елитно училище, Дарина Герова
Пак атака в централна поща

Българска стъпка към нов Ренесанс, Георги Василев


Кореспонденция, Жюстин Томс - Марин Бодаков