Стефан Гечев
ни напусна. Дни преди тази мрачна вест в редакцията се получи рецензия за най-новата му книга “Голготата на Варава” - шест философски пиеси, издадени от издателство “Захарий Стоянов”. Без да се самозаблуждаваме, че само с един текст сме в състояние да постигнем духовността на този голям писател, днес вместо некролог публикуваме тази рецензия.
К