В НХГ е открита изложба, представяща живота и творчеството на големия български скулптор Андрей Николов. Изложбата е организирана със съдействието на Централния държавен архив и Националната художествена академия. В експозицията са показани повече от седемдесет произведения, част от които досега не са били достояние на широката публика, както и документи, фотографии и лични вещи на художника, които за последен път са били излагани преди повече от пет десетилетия. Изложбата беше открита на 13 януари и ще продължи до 12 март 2000 г.
К