Изборът на "Култура"


Български месечник
Брой 12/2000 г.


Владимир Трендафилов
През седмица в литературния аквариум
Издава Литературен форум
София, 1999