Приключи Националният конкурс за разказ на МОБИКОМ и списание "Български месечник" с мото "Последният ден на XX век". Измежду постъпилите над 2000 творби за втория тур на конкурса бяха допуснати 150 разказа, а до журито, съставено от Невена Стефанова, Йордан Радичков и Константин Павлов, достигнаха 75 заглавия. Журито единодушно реши Голямата награда да не се присъди. Но предпочитанията на тримата именити писатели напълно се разделиха при разпределението на останалите награди. Най-неочаквано единствено име, около което и тримата се обединиха, се оказа никому неизвестният деветокласник Борал Шен. За разказа "Йосиф и ябълката" на популярния най-вече като драматург Петър Маринков гласуваха само Невена Стефанова и Константин Павлов, а по предложенията за поощрения всеки член на журито заложи на абсолютно различни имена. След повторен прочит и продължителни консултации бяха отличени Христо Карастоянов, Здравка Ефтимова, Георги Господинов и Данаил Налбантски. Всички наградени творби ще бъдат публикувани в специален брой на "Български месечник". На свое извънредно заседание редколегията на списанието реши в същия брой да включи всички неотличени в небивалата конкуренция разкази, които според нея заслужават да бъдат предложени на читателското внимание. Тези утешителни награди, освен авторитетната публикация, ще се изразят и в авторски хонорари, осигурени също с изключителното съдействие на МОБИКОМ - съорганизатор и финансов обезпечител на конкурса. br>
К