Молитва за Вапцаров
Вярвам все още в здравия разсъдък на литературоведи и интелектуалци, които изповядват идеята, че Н.Й.Вапцаров е бил, е и ще бъде нужен на България. И в невъзможността неговото творчество да "служи" на която и да било политическа конюнктура. И в професионалното ни задължение да търсим и откриваме мястото на Вапцаров там, където то наистина заслужава. И в убедителността на достойнствата на неговата поезия, които ни съизмерват със света и същевременно ни приобщават към корените на националната идентичност. И в разбирането, че сме отговорни за казаното и написаното за него пред себе си и пред света. Изповядвам вярата си за Поета и Човека Вапцаров съзнателно и неотклонно. Чакам и други да сторят това!
Георги Георгиев
декември 1999 г.