На "Славейков"
История на България в три тома
Авторски колектив
Издателство Анубис
София, 1999
Цена 60 лева
Йордан Рупчев
Изборът на Рупи
музикална енциклопедия
Том II, от Р до Я
ИГ Селена
София, 1999
Цена 7,90 лева
Милена Божикова
Васил Казанджиев
Научна редакция ст.н.с. д-р Ценка Йорданова
Издава Институт за изкуствознание към БАН
София, 1999
Олга Шурбанова
Само душата
Издателско ателие Аб
София, 1999
Вера Баева
Светец си ти, мой егере
кратки истории
ИК Христо Ботев
София, 1999
Мария Станкова
Искам го мъртъв
Седем гневни жени
Издателство Павлина Никифорова
София, 1999
Цена 5 лева
Петър Първанов
Ларго
поезия
Издателско ателие Аб
София, 1999
Владимир Набоков
Странник Божий
поезия
Съставителство и превод от руски Николай Христозов
Издателство Хемус
София, 1999
Цена 7 лева