В Стаджлайнинг , Австрия, в Центъра за мир в Европа, от 29 ноември до 6 декември м. г. бе проведен семинарът "История и самоличност", организиран от Съвета на Европа, министерствата на културата и на образованието на Австрия и Педагогическия институт - Виена. Представителите на над десет европейски страни (Германия, Дания, Финландия, Швеция, Австрия и други) обменяха професионален опит в областта на образователните системи с цел развитие и демократизация на образованието в Европа. През тази година силно беше българското участие. Малък куклен театър "Слон" бе поканен от организаторите като представител не само на българското изкуство, а и въобще на изкуствата, предназначени за деца. Кукларите от "Слон" проведоха два обширни уършопа и изнесоха представлението "Котаракът с чизми". За своята работа Роза Николова, Мирослав Цветанов и Диляна Цонова единствени от участниците, получиха специален сертификат.
К