Руска Култура

Антологията на Виктор Ерофеев Руските цветя на злото е една от книгите в съвременния руски литературен живот, за която се говори много и нееднозначно. Критиците на Ерофеев я определят като емблематична за самия съставител; тя обаче е показателна и за състоянието на духовете на част от руския културен елит на прага на новото хилядолетие. Предлагаме текстове от и за антологията, като се надяваме, че тя ще е интересна и за българския читател.

Антологията като хербарий,
Людмил Димитров

Солженицин
или глас от подземието
,
Игор Яркевич

Виктор Ерофеев
и другите
,
Ренета Божанкова

Руските цветя
на злото
,
Виктор Ерофеев

Печка
(откъс)
Евгений Харитонов

Тетрадката на
индивидуалиста
,
Юрий Мамлеев

Отзиви