Калейдоскоп
на съвременната
световна драматургия


В края на 1999 г. излезе 17-ти том на драматургичната енциклопедия "Грегор". Справочникът за съвременната световна драматургия е начинание с 40-годишна история. Замислено от Йозеф Грегор в отминала медийна епоха, продължено от Маргрет Дитрих и Волфганг Грайзенегер с подкрепата на института по театрознание на Виенския университет. Но ето че и в разгара на глобализацията медийният бум и компютризацията амбицията да се представят най-значителните драматургични произведения, написани и поставени от целия свят за период от три години, влиза в конкуренция с дигиталните технологии и Интернет. Енциклопедията не само представя, но и запазва в традиционната медиа на книгата като събирателен фокус онези произведения на световната драматургична продукция, които един ден биха могли да се превърнат в находки от генеологията на театъра. Колективен автор на това амбициозно начинание са сътрудниците от цял свят със своя строго субективен подбор. Новият том съдържа 111 описания на драматургични творби от 21 страни, като почти половината от драматурзите са представени за първи път. Други фигурират многократно с творбите си в предишните томове, като Георг Табори или Алън Ейкбърн. Има промени в регионите, от които е представена продукцията. Отново доминира англоезичната драматургия, и то не само в енциклопедията. Немскоезичните страни по традиция също са застъпени по-обстойно, макар и след смъртта на Томас Бернхард да отсъства автор, който се играе по целия свят. Франция и Италия този път са представени по-широко в сравнение с предишните години. Изграждат се и нови тематични кръгове като Източна Азия и Южна Америка. Скандинавските страни, дълго време център на световната драматургия, както и Полша, този път отсъстват. Толкова по-доволни можем да бъдем, че в момент, когато трябва да се борим за всяко присъствие не само в световен, но и в европейски и регионален мащаб, България може да отстои отреденото й място от три пиеси. И то при силния спад на продукцията от първите гладни години след промените. Представени са: "Куцулан или Вълча Богородица" на Константин Илиев, "Въведение в тяхната картина" на Маргарит Минков и "От другата страна" на Станислав Стратиев. Дано сме по-затруднени в подбора за следващия том...

София ТоцеваДраматургичната енциклопедия "Грегор" 1993 - 1995,
том 17.
Съставител Волфганг Грайзенегер.
Редактори Кристиан Крепел и Верена Винтер.
Издателство Антон Хирземан.
Щутгарт, 1999.