Необичайна книга

"Кинематографът в Бургас - 1895-1944" на журналистката Йорданка Ингилизова е твърде необичайна книга. Изследователска творба, и то печатана в провинцията, тя е едва ли не парадоксално явление в днешния ни книжен пазар. Изворовият материал е много богат: авторката е използвала както регионалната периодика ("Черноморска поща", "Бургаски глас", "Бургаски фар", "Бургаска поща", "Морска заря" и други), така и националната ("Народна култура", "Зора", "Утро", сп. "Киноизкуство" и др.). Сведенията са почерпани от издания за Бургас и региона, афиши и плакати, програми, фотоси от частни архиви. Ползвани са и все още малкото издания за българското кино с автори Александър Грозев, Георги Стоянов-Бигор, Красимира Герчева и др. В уводната глава "Феноменът Бургас" Ингилизова сполучливо и убедително изтъква икономическите предпоставки: пристанището, откритата линия Ямбол-Бургас, оживената търговия, индустриалните предприятия, за културното възмогване на морския град. С научна добросъвестност авторката отбелязва възможността Бургас да е бил посетен от пътуващи кинопрожекционисти в края на миналия и началото на сегашния век. Първото нотирано съобщение за кинопрожекция в Бургас е в местния вестник "Черноморска поща", бр. 24 от 27.III.1909 г. със следния атрактивен текст: "Чудесен електрически кинематограф "Аполо"! Първо чудо в Бургас! Дава представления всяка вечер в салона "Цар Симеон" Стефан Райнов винаги с нови програми! Начало 9 часа вечер." В главата "Великата илюзия - власт и магия" авторката отбелязва утвърждаването на кинематографа в Бургас през двадесетте години, разцветът през тридесетте. Местните вестници разтварят страници за репертоара на кината в Бургас, чийто брой се увеличава, създават се надеждни, ентусиазирани кадри. В книгата възкръсват имена на митологизирани вече киноартисти, имена на киношедьоври, които и днес удивляват киноманите. Книгата завършва със спомени на известни кинодейци, свързани с морския град: Георги Дюлгеров, Мария Статулова, Руси Чанев, Киран Коларов. Ингилизова сполучливо изследва пътя на киното в контекста на културния живот в Бургас и региона. Книгата има добро полиграфическо изпълнение, дело на ямболското издателство "Хера". Това е и залог, и надежда, че в провинцията и при днешните трудни условия могат да се появят стойностни книги с несъмнен влог на националната култура.

Стефан ЧирпанлиевЙорданка Ингилизова.
Кинематографът в Бургас
1895-1944.
ИК Хера.
Ямбол. 1999