Конкурс за пиеси

Точно след месец изтича срокът за получаване на пиеси, които могат да участват в третото издание на Националния конкурс "Млада българска драматургия", организиран от фондация "Концепция за театър", която поема задължението да съдейства за реализацията на професионална сцена на най-добрите пиеси.
Ще бъдат раздадени три награди (500 лв., 300 лв. и 200 лв.), като резултатите от конкурса ще бъдат обявени в навечерието на Международния ден на театъра. Пиесите могат да се изпращат на адрес: София 1111, ул. "Голаш" 7; тел./факс: 46 22 92.
К