Поетичен купон

Вие знаете ли какво съдържа "специалната програма за подкрепа на българското изкуство и култура" на "Софийски имоти" ЕАД? И аз не зная, но, ако съдим по проведения на 21 януари в Археологическия музей Национален фест "Поезия - пърформънс & електронен авангард", под шапката на програмата се крият ред приятни изненади. Както се казва, браво на "Софийски имоти"!
Поети на смълчани тълпи се стичаха към Археологическия музей. Посрещна ги театралната игра "Речникът 1" на Валерия Вълчева, щедро снабдени от Винпром "Дамяница" и Питиепродавници "Бай Генчо" маси под основния купол на поетичния - тази вечер! - храм, постоянната експозиция на музея, която някак дисциплинираше непредвидимото множество. През стелещата се мъгла от звуци, срички и дори думи "Речникът" навървяше смисъл, а постилането на белите платна лесно и иронично ни отпращаше към терзанията около белия лист. Предверието - за пушачи - се препълваше, но и около микрофоните в заддверието имаше достатъчно хора, въпреки че само най-преданите от тях можеха да доловят поетичните строфи. Над всички, сякаш отгоре и някак много отдалече, седеше и може би ни гледаше Христо Фотев.
Да се разберем: аз съм скептик. Но, очевидно, от лесните, защото несекващият поток от предимно млади хора, които се събират да слушат поезия, може да сломи неверието ми. За да не изпадна в патетичност, дори си тръгнах много преди края. Реших, че самите думи, които толкова хора искат да си разменят, не са така важни, колкото гестуса на самото им събиране на едно място и то по такъв повод. Дружелюбие изпълваше пространството под сводовете, около масите, край античните останки... Чух го от внимателната охрана: "Моля ви, не оставяйте чашите върху културата!"
Това е хайку-то, на което бих присъдил наградата.
Инак разбрах, че първата награда в това игрово състезание
е взела Ида Даниел.

Н. В.