На "Славейков"
А.С. Пушкин и българската култура
Юбилейно издание
Съставител Петко Троев
Издателство Тилиа и академично издателство
Проф. Марин Дринов
София, 1999
Цена 9 лева

История на Османската империя
Авторски колектив
Под редакцията на Робер Мантрал
От френски Галина Меламед
Издателство Рива
София, 1999
Цена 25 лева

Емили Дикинсън
Поезия
Двуезично издание
с преводи от английски от Цветан Стоянов
Издателство Агата
София, 1999

Мари-Клер Белтрандо-Патие
История на музиката
Част 2
Превод от френски Илка Филипова, Мария Бежанска
Издателство Музика
София, 1999
Цена 12 лева

Есад Бей
Мохамед
биогарфия
От немски Жана Ценова
Издава Гуторанов и син
София, 1999
Цена 7,90 лева

Джон Кийн
Медиите и демокрацията
От английски Ивелина Ватова
Издателство ЛИК
София, 1999
Цена 4,90 лева

Норберт Елиас
Що е социология?
От немски Светла Маринова
Издателство ЛИК
София, 1999
Цена 4,90 лева

История на религиите
Университетски курс лекции
Съставител Маргарита Тачева
ИК Гутенберг
София, 1999
Цена 8 лева

Ървинг Дженсън
Обзор на Стария завет
От английски Снежана Славкова
Издава църква Блага вест и издателство Нов човек
София, 1999
Цена 14 лева

Рюдигер Далке
Болестта като език на душата
От немски Георги Кайтазов
Издателство ЛИК
София, 1999
Цена 9 лева

Виктор Търнър
Ритуалният процес
Структура и антиструктура
От английски Антоанета Николова
Издателство ЛИК
София, 1999
Цена 4,90 лева

Тадеуш Дайчер
Диалог за вярата
От полски Ванда Смоховска-Петрова
ИК Стигмати
София, 1999
Цена 3,50 лева

Петер Юхас
Смъртта не е алиби
анекдоти за български писатели
ИК Огледало и Унгарски културен институт
София, 1999
Цена 3 лева