Изборът на "Култура"


Четирима от "Ръб"

Изложба на Емил Миразчиев,
Моника Роменска, Надя Генова,
Румен Жеков

Резиденция на Швейцарското посолство,
София
25 - 27 януари 2000 г.


Цочо Бояджиев

Пясъчен хълм
стихотворения 1970-1974
Издателство Факел
София, 1999