Сдружение Свободно поетическо общество
и Центърът за изкуства Сорос - София

обявяват конкурс

за издаването на първа книга стихотворения. Няма възрастови ограничения. Предложените творби в обем до 30 стандартни печатни страници ще бъдат оценявани от комисия в състав: Екатерина Йосифова - председател, Иван Теофилов, Георги Господинов и Марин Бодаков.
Ръкописите (задължително във вид на дискета, придружена от отпечатък) изпращайте не по-късно от 10 март 2000 г. на адрес: София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 19, Център за изкуства "Сорос", за Милена Делева.