Изборът на "Култура"


Маргарит Минков
Пръстен в кладенец
Стихове
Подбор и съставителство Севдалин Генов
Издателско Ателие Аб
София, 2000
Цена 4 лева.Георги Каприев
Анселм от Кентърбъри.
Светът на неговите идеи

Издателство ЛИК София, 1999
Цена 5 лева.