Конкурси

През 1999 г. Центърът за развитие на книгоиздаването на Института "Отворено общество", Будапеща, обяви два нови конкурса, насочени към стимулиране на превода на езиците от Централна и Източна Европа:
- за издаване на книги с гей и лесбийска тематика;
- за издаване на книги, свързани с ромската култура и история.
В рамките на конкурсите са одобрени съответно: 16 проекта, от които 8 на български издателства (Gay&Lesbian Translation Project) и 29 проекта, от които 5 на български език (Roma Translation Project)
Публикуваме списък на одобрените заглавия, които ще бъдат издадени на български език.

Gay&Lesbian Translation Project
- Borhek, Mary,Coming out to Parents, издателство "Вирга";
- Alexander, Christopher (ed.), Gay and Lesbian Mental Health: A sourcebook for practitioners, издателство "Българска психиатрична асоциация";
- Guy Hocquenghem, Homosexual Desire, издателство "Критика и хуманизъм";
- Halperin, David, One Hundred Years of Homosexuality, издателство "Критика и хуманизъм";
- Dover, K.J., Greek Homosexuality, издателство "Златорог";
- Mondimore, F., A Natural History of Homosexuality, издателство "Планета 3";
- Kaufman, G. and Raphael, L., Coming out of Shame: Transforming gay and lesbian lives, издателство "Планета 3";
- Eribon, Didier, Reflections on the gay Question, издателство "Факел Експрес".

Roma Translation Project
- Crowe, David, A History of Gypsies of Eastern Europe and Russia, издателство "Кралица Маб;
- Acton, Thomas and Gary, M. (ed.), Romani Culture and Gypsy Identity, издателство "Ромина Прес";
- Kenrick, Donald, Historical Dictionary of the Romani (Gypsies), издателство "Отечество";
- Lckova, Ilona, A false Dawn: My Life as a Gypsy Woman in Slovakia, издателство "Литавра";
- Hancock, Ian; Siobhan, D, and Rajko Djuric (eds.), The Roads of the Roma, издателство "Литавра".