На "Славейков"
Йордан Радичков
Пупаво време
Издателство Факел
София, 2000

Философия на науката
антология
Съставители Сергей Герджиков
и Константин Янакиев
ИК ЛИК
София, 1999
Цена 7,90 лева

Андрей Пантев
Исторически многоточия
Издателство Вулкан-4
София, 1999
Цена 6 лева

България 20-ти век
Издават АБВ КООП 2000 и ИК Труд
София, 1999
Цена 35 лева

Ив Берже
Неподвижен сред бързея
роман
От френски Валя Бояджиева
ИК Нов Златорог София, 1999
Цена 1,80 лева

Ричард Бах
Отвъд разума
роман
От английски Мария Кръстева
Издателство Епсилон
София, 2000
Цена 3,70 лева