Плодовете на програмата ФАР

В Евро-Българския културен център в Министерство на културата на 10 февруари бяха представени 15 от 80-те проекта, които бяха осъществени с финансовата помощ на Евро-българския фонд за развитие на изкуствата (ЕФБРИ) в рамките на програма ФАР за подпомагане на българската култура.
Прилагането на тази програма започна преди две години. Основни моменти в осъществяването й бяха изграждането на Евро-Български център; обучение на арт-администратори и мениджъри; оказване на консултантска помощ за развитието на българската култура и изкуство и създаването на Евро-български фонд за развитие на изкуството.
Броят на кандидатствалите проекти за подкрепа бе около 800. Те бяха разгледани от 10 експертни комисии, в които участваха водещи експерти и специалисти в различни области на културата. След селекцията разширена комисия предложи за финансиране на делегацията на Европейската комисия 80 проекта, с общ бюджет около 475 000 евро. Британският съвет сключи договор с авторите на 80-те одобрени проекта и съвместно с Центъра за изкуства "Сорос" осъществи контрола при изпълнението им.
В евро-българския културен център бе показана малка част от това, което бе реализирано в рамките на емисията на програма ФАР. Представени бяха Енциклопедията на българското кино, проект "Млади аниматори" на Нов български университет и ФП "Кулев" ООД, диалектният и звуков архив на Института по български език при БАН, каталог по авторско право и "Филм Автор" _ София, каталог на Историческия музей в Плевен, проект "Седми музикален фестивал на съвременната музика "Музика Нова' 99", книги, каталози, брошури, кино и видеоматериали, CD ROM и компактдискове с българска музика...
Освен средствата, отпуснати за развитие на изкуствата, проектът включваше и обучение на 80 души по артмениджмънт. И нещо много важно - приключи основната част по изграждането на Евро-Българския културен център в сградата на Министерство на културата. Програмата на обща стойност 2 млн. евро, започнала през 1997 г., завършва в края на април тази година.
Това е първият пилотен проект за култура, подкрепян от програма ФАР, каза при откриването на изложбата г-н Кевин Луис, директор на Британския съвет в София и координатор на реализацията на програмата. Според него осъществяването й е по-скоро начало на процес на преориентиране на нагласите - и на институциите, и на творците към ново по своята същност поведение. Важно е, че бе събудена инициативата на хората и те сами ще започнат да търсят средства, продължи г-н Луис. Според него е особено важно сътрудничеството между млади творци и експерти от различни области на изкуствата и страни на света. А г-н Василис Марагос от делегацията на Европейската комисия каза, че Европейският съюз ще продължи да оказва консултантска помощ за развитие на българската култура. Министерството на културата от своя страна ще използва натрупания опит за изграждане на подобни фондове в България, включително и на национален фонд за развитие на културата.

Маргарита Гочева