Националната награда "Христо Г. Данов" бе учредена през 1999 г. от Министерство на културата, Националния център за книгата и община Пловдив. Тя се присъжда ежегодно за принос в българската книжовна култура през предходната календарна година.
За нея могат да се състезават само първи издания и нови преводи.
Наградата се присъжда в следните категории: българска художествена литература (за издател и за автор); преводна художествена литература (за издател и за преводач); хуманитаристика (за издател и за автор/преводач); изкуство на книгата (дизайн и полиграфия); книгоразпространение; представяне на българската книга в средствата за масова информация (за автор и за медиа); Голяма награда (за цялостен принос).
За наградите в категориите могат да кандидатстват издатели на книги, книгоразпространители и средства за масова информация в съответните категории. Заявките за участие в конкурса трябва да постъпят в НЦК до 31 март. Подробности: в НЦК, София, бул. "Ал. Стамболийски" 17, тел. 02/988 74 04, 86 111/341, 214.