Център за изкуства Сорос - София

обявява конкурс за сътрудник/редактор
на бъдещия електронен и печатен бюлетин
на проект Нова публичност.


Предвижда се бюлетинът да е месечно издание, което да стимулира публичния интерес към културната периодика в България.
Кандидатите трябва да притежават следните качества: хуманитарно образование; системен и задълбочен поглед върху културната периодика; компетентност в областта на електронните и печатни медии; добра компютърна грамотност; отлично владеене на английски език (писмено и говоримо); мениджърски умения; да са на възраст до 35 г.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
- интервю с комисията на проекта, на което на кандидатите ще бъде представена идеята за бюлетина в контекста на проект "Нова публичност". Предмет на оценка ще бъде: доколко отговарят на изискванията; мотивираност и интерес да работят по създаването на бюлетина.
- одобрените кандидати ще трябва да разработят идеен и художествен проект за бюлетина. За изпълнение на възложените проекти, независимо дали кандидатът ще бъде одобрен за длъжността, ще бъде заплатен хонорар.

Кандидатите трябва да представят: автобиография, списък с публикации, кратка мотивация.

Краен срок за подаване на документи: 10 март 2000.

Моля, изпращайте необходимите документи на адреса на Центъра за изкуства "Сорос" - София, ул. "Ангел Кънчев" 19, за Милена Делева; тел. за контакти: 980 02 44.