Сдружението на българските писатели

обявява конкурс за мениджър.

Идеалният кандидат: има завършено висше хуманитарно образование или е в последните курсове на една от следните специалности - културология, филология или управление и администрация на културата; притежава компютърна грамотност; притежава лидерски и комуникационни умения и умения за работа по проекти; владее отлично английски език (писмено и говоримо).

Успешният кандидат ще работи под ръководството на управителния съвет на Сдружението и ще има следните задължения: планиране и координиране на проектите на Сдружението; набиране на средства за работата на Сдружението; поддържане на международните контакти на Сдружението; поддържане на връзки с членовете на Сдружението.

Интересуващите се от длъжността трябва да представят: автобиография и концепция за развитието на Сдружението през следващата календарна година.

Информация за досегашната дейност на Сдружението на българските писатели може да бъде получена от Милена Делева, тел. 980 02 44.

Кандидатите трябва да изпратят необходимите документи до 15 март 2000 г., на вниманието на Милена Делева, Център за изкуства "Сорос" - София, ул. "Ангел Кънчев" 19.