От 26 до 28 февруари 2000 г.
в хотел "Родина" в София ще се проведе Международна конференция на тема Четенето в епохата на медиите, компютрите и Интернет в чест на проф. Волфганг Изер - най-видният теоретик на четенето на нашето време.
В нея участие ще вземат литературоведи от САЩ, Германия, Испания, Израел и България, сред които се открояват имената на Джоузеф Хилис Милър, Габриеле Шваб, Джузепе Мацота и самия Волфганг Изер. Основните теми, които ще бъдат обсъждани, са функциите на новите медии и Интернет в областта на комуникацията, образованието, литературата и културата.
Департамент "Нова българистика" при НБУ кани всички желаещи да присъстват на конференцията.