На 25 февруари 2000 г. в община Смолян се състоя работна среща между представители на Министерство на културата, общината и областния управител. Предварителните информации бяха, че на срещата ще присъства министър Емма Москова. Но тя не дойде. Представяха я началник правен отдел г-жа Карова и и. д. завеждащ отдел Училища по изкуствата г-н Румен Джуров. Представителите на министерството уговориха с г-н кмета и областния управител друга работна среща за следващата седмица в министерството.
Резултатът от разходката на министерските служители се свежда до следното: СХУПИ (Средно художествено училище за приложни изкуства) ще преминава поетапно на общинска издръжка. Приетите досега ученици ще останат на издръжка на Министерство на културата, а с всеки следващ приет випуск участието на общината в издръжката на училището ще нараства. От своя страна г-н кметът заяви, че общинският съвет все още не е гласувал издръжка за училището и ако не гласува, училището ще се закрие по Постановление 204 на МС. Интересен казус беше, че юристката на министерството г-жа Карова отказваше да цитира нормативни документи и твърдеше, че въпросите за бъдещата съдба на училището са юридически неясни, а юридическата проблематика разискваше охотно и.д. завеждащ училища по изкуствата г-н Джуров.
Друга интересна информация, съобщена от служителите, беше, че министерството ще открие дирекция по регионална политика, която ще подпомага местни културни проекти.

Евгения Иванова