Европалия - България 2002

23 февруари, сряда, офиса на фондация "Ценности".
Новата управа на фондацията в лицето на Борис Хаджиев - зам. директор на управителния съвет, Албена Стамболиева - изпълнителен директор и Вера Петрова - програмен координатор, представиха белгийската фондация "Европалия".
Европалия ("Европа" и "Опалиа" - римски празник на богатата жътва) е нестопанска организация. Фондовете си набира от средства, постъпващи от държавната лотария, билети и частно спонсорство. От 1969 г. "Европалия" е името и на няколкомесечен фестивал, организиран от фондацията, който от 1996 г. е ежегоден. Характерът му е интердисциплинарен и дава възможно най-пълна представа за културата на една страна. Той се провежда през есента под егидата на краля на Белгия и на висши представители на съответната държава. От 1998 г. се засяга и развитието на икономиката, образованието и гражданската сфера в посока към интегрирането на източноевропейските държави. След Чехия (98г.), Унгария (99г.) и Полша (2001г.) България е четвъртата поканена страна за участие през 2002 г. Поканата за мащабно представяне на най-доброто от нашата културна продукция идва още преди България да бъде официално поканена на преговори за присъединяване към Европейския Съюз.
Благодарение на личните контакти на г-жа Антонина Стоянова и с институционалната подкрепа на Министерство на външните работи и Министерство на културата, фондация "Ценности" е избрана за оперативен партньор на "Европалия". Това означава, че тя се заема с изграждането, ръководенето и реализацията на проекта за представяне на българската култура. Тази дейност има няколко аспекта: според изискванията на "Европалия" е необходимо да се създаде специално временно сдружение от асоциативен тип, което ще координира и управлява работата по проекта до 2002 г. "Ценности" се нагърбва с тази задача, за чиято цел ще се мобилизира значителен организационен и интелектуален капацитет, включително и този в чужбина. Друг аспект е изграждането на експертни съвети за различните области: култура, наука, образование гражданско общество, политика и икономика. В резултат от работата на тези съвети (или комисии) ще бъде съставена проектна концепция за българското представяне. И един трети, много важен аспект - финансиране на това представяне. Всички събития, които се провеждат на белгийска територия, се поемат от тяхната страна. В България според "Ценности" това трябва да стане чрез спонсори, нестопански организации и Министерство на културата.


Десислава Михайлова