На "Славейков"
Евгени Павлов Клостерман
Панчо Владигеров

Издателство Музика
София, 2000
Цена 9 лева

Петър Тодоров
Лични свидетелства
Издателство Фотоника
София, 1999
Цена 9 лева

Списание Пламък
брой 9-12/1999
Издава Съюз на българските писатели
Цена 3 лева

Ървинг Гофман
Представянето на Аз-а във всекидневието
От английски Иванка Томова
ИК Петър Берон
София, 2000
Цена 9 лева

Джералд Челенте
Тенденции 2000
От английски Васил Симеонов
Издателство Весела Люцканова
София, 1999
Цена 6 лева

Аркадий и Борис Стругацки
Пикник край пътя
От руски Сергей Райков
Издателство Коала
София, 1999
Цена 6,50 лева

Иван Есенски
кажете на тревата...
стихове
Военно издателство
София, 1999
Цена 2 лева

Любен Нанов, Ани Нанова
Български синонимен речник
Второ допълнено и осъвременено издание
Издателство Хейзъл