До абонатите и читателите

С оглед на маркетингово проучване фондация вестник "Култура" моли абонатите си да изпратят своето име и адрес в редакцията, да се обадят на телефон (02) 980 04 95 или електронна поща: kultura@online.bg , за да бъде улеснена връзката между читатели и редакция.

Благодарим за съдействието!