Управителният съвет на Съюза на народните читалища проведе в края на месец февруари заседание, на което бе обсъдена програма за подготовката на предстоящия редовен 29-ти конгрес на Съюза на народните читалища. На заседанието бе прието и решение за свикването на конгреса. Той ще се проведе на 6 и 7 юни в Шумен.
Участниците в срещата набелязаха и конкретни "мероприятия", които да съпътстват предстоящите предконгресни дни: на читалищата да се окаже помощ от членовета на Управителния съвет за подготовката и провеждането на отчетно-изборните събрания; да приключи сформирането на областните читалищни съвети, които трябва да обобщят списъците на делегатите за конгреса и да ги изпратят до 15 май в СНЧ.
Особено място бе отделено и на проблема с членския внос за 2000-та година от съюзните членове. На миналия конгрес над 1200 читалища членуваха в съюза. Сега много по-малко от половината са отчели вноската, с която да удостоверят, че продължават членството си. Това явно обезпокои ръководното тяло на Съюза. Прозира опасението, че много от читалищата са се превърнали във фантоми-членове на СНЧ.
На предстоящия конгрес много настоятелно трябва да бъде търсено решение на драматично наболелия въпрос: ще се подмлади ли най-после управителното тяло на съюзените читалища. Възрастта на почти всички членове на сегашното Изпълнително бюро здраво е заседнала в границите на пенсионното осигуряване. Ако тази тенденция се запази и на конгреса в Шумен, логично е да очакваме предстоящо обединение със Съюза на пенсионерите в България...
Нека да припомним, че само преди седмица (на 2 март) председателят на Съюза на народните читалища г-н Гиньо Ганев, председател и на Отечествения съюз, навърши 72 години. Пожелаваме му от сърце все така бодро да ръководи съюзените читалища и до предстоящия конгрес в Шумен...


Любен Русков