Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Никола Георгиев - носител на Хердерова награда
Бездуховността, която..., Диана Попова
Енциклопедията Българско кино, Геновева Димитрова
Новият роман на Людмил Тодоров, Марин Бодаков
Щрихи из Паисиевата генеалогия, Рая Заимова
Снима се филм на Петринел Гочев, Никола Вандов
Гостува пианистът Наоаки Фукуи, Евгени Павлов
Стъклени топчета между Берлин и Бар, Светла Иванова
Идва Анастасия, Елена Драгостинова
Идиот, но не по Достоевски, Патриция Николова
Конференция 20-ти век. Опит за равносметка, Ирина Илиева
Намерения за Народния театър
Съюзът на читалищата пред конгрес, Любен Русков
Медийна случка


Конкурс за театрална пиеса
Конкурс на Русенската опера
До абонатите и читателите