Изборът на "Култура"


Енциклопедия Българско кино
личности и филми от 20-ти век

Съставител и автор на коментарите -
Александър Янакиев

Издателство Титра
София, 2000
Цена 45 леваЛюдмил Тодоров
Хроника на едно пропадане

роман

Издателско ателие Аб
София, 2000
Цена 4 лева