Конкурс за театрална пиеса

По случай 150-годишнината от рождението на Иван Вазов Министерството на културата и Народният театър "Иван Вазов" обявяват конкурс за написване на театрална пиеса при следните условия:

1. Обект на пиесите:
Без ограничения. Изключват се само теми, накърняващи хуманните ценности.

2. Адрес, начин и срок за изпращане:
Два машинописни екземпляра. 1000 София, ул. "Васил Левски" 5, Народен театър "Иван Вазов", за конкурса.
Краен срок - 30 октомври 2000 г. Пиеси, получени след тази дата, няма да бъдат разглеждани. Организаторите на конкурса нямат ангажимент за връщане на изпратените екземпляри.

3. Оценка и награждаване:
Пиесите ще се оценяват от 5-членно жури, назначено от директора на Народния театър "Иван Вазов". Резултатите ще бъдат обявени до 24 декември 2000 г.

4. Допълнителни условия:
Конкурсът е явен. Участващите в конкурса пиеси не трябва да бъдат публикувани и поставяни до деня на обявяването на резултата. При нарушение на това условие съответните заглавия отпадат от конкурса. Не могат да участват и пиеси, получили награди на други конкурси. Пиеси, участвали в други конкурси, но не получили отличия, не се изключват.

5. Стойност на наградата:
3000 лева.

6. Народният театър "Иван Вазов" има право (но не задължение) на първа постановка на наградената пиеса.