На "Славейков"
Митко Новков
Изядената ябълка
(101 Управител'ски истории)
Издателско ателие Аб
София, 1999

Списание Летература
Lettre internationale
брой 22\2000
Цена 4 лева

Ърнест Гелнър
Нации и национализъм
От английски Ивелина Ватова, Албена Знеполска
УИ Св. Климент Охридски
София, 1999
Цена 5 лева

Ален Вание
Жак Лакан
От френски Ирена Кръстева
Издателство ЛИК
София, 2000
Цена 2,90 лева

Емил Дюркем
Самоубийството
Социологическо изследване
От френски Евгения Грекова
ИК Женифер-Хикс
София, 1999
Цена 8 лева

Джоузеф Хелър
Бог знае
От английски Владимир Германов
Еднорог
София, 2000
Цена 7 лева