Културен коктейл


Литературата пере без накисване, Марин Бодаков
Клаустрофобична Америка, Боян Знеполски
Обитавани от Канети, Никола Вандов
Виридиана на Димитър Гочев, Александър Андреев
Антология на маринистиката?, Митко Новков
Мартенски музикални дни, Елена Драгостинова
Нов музикален цикъл, Кина Проданова
Мюзик & Филм Фест
Europаmusicale 2000
Книга на Федя Филкова
Сезан във Виена
Медии и преход
Уточнение