Изборът на "Култура"


Никола Георгиев
Мнения и съмнения
По дирите на едно литературно
чергарство


Издателство Литературен вестник
София, 1999


Медии и преход
Съставители: Георги Лозанов, Лиляна Деянова, Орлин Спасов

Издава Център за развитие на медиите