Обитавани от Канети

На 9 март в пленарната зала на община Русе се случиха поне три неща:
1. Между председателя на Международното дружество "Елиас Канети" доц. д-р Пенка Ангелова и областния управител Йордан Борисов бе подписан договор, с който прекрасната сграда на рода Канети, която се намира близо до пристанището, практически в центъра на Русе, се предоставя за ползване от дружеството. След вътрешното й преустройство и реставриране на фасада там ще заработи Културният, информационен и изследователски център "Елиас Канети". На церемонията присъстваха и поднесоха приветствия първият секретар на посолството на Федерална република Германия г-н Райнхард Хасенпфлуг и Димитър Чернев от името на заместник-министъра на културата Юрий Дачев. Предадени бяха приветствията и от заместник-посланика на Република Австрия.
2. Представен беше първият брой на "Еlias Canetti/Елиас Канети" - международно списание за трансдисциплинарни културологични изследвания. Това издание на дружеството се издава с любезното съдействие на Външно министерство на Федерална република Германия и ще излиза два пъти годишно. Списанието е двуезично (български и немски). Издава се в издателство "ПИК", Велико Търново. Съставителство и редакция - Пенка Ангелова, редакция на немски език - Ивон Катценбергер (E-mail: pangelova@acvilon.com). Пилотният брой съдържа: информация за дружеството и за дейността му (създадено е през 1992 г.); описание на проекта за създаване на Културния, информационен и изследователски център "Елиас Канети"; статиите "...Но споменът да си остане" на Пенка Ангелова, "Маси, медии и власт" на Роберт Менасе, "Многообразие или еднообразие - културата е бъдещето на Европа" от Ерхард Бусек, "Срещи с Елиас Канети" на Манфред Дурцак; две интервюта - с Ерхард Бусек и Маргарита Младенова. Всички тези текстове са написани специално за това издание или са били изнесени на семинари на дружеството. Списанието беше представено от Йордан Де Мео.
3. Пенка Ангелова представи и книгата "Тайното сърце на часовника. Записки 1973 - 1985" на Елиас Канети, с която започва още една от дейностите на дружеството - издаване на поредицата избрани съчинения на своя патрон. Тя е издадена отново от издателство "ПИК", Велико Търново, със съдействието на КултурКонтакт - Виена, Австрия. Следващите книги от поредицата ще бъдат: пълното издание на "Провинцията на човека", "Мъчение на мухи", "Гласовете от Маракеш" и "Записки от Хемпстед".
Един добър, щедър, наситен ден за всички онези, които имат потребност и изпитват с нищо незаменимата наслада да се вслушат в човеколюбивия, но и безпощаден моралист - русенецът Елиас Канети. Може би най-"говорещата" на света емблема на единението ни с Европа.

Никола Вандов