Млади български диригенти, солисти и композитори е цикъл, който открива нови възможности пред творците.
Поредният концерт на Колегиум музикум "Банкя" бе ръководен от гост-диригента Свилен Симеонов. В "Симпъл синфони" на Бритън той съумя да разкрие тембровата характеристика на оригиналните полифонични линии; да изгради първичната образна сила на "Дивертименто" на Барток. Солистката на "Концерт за виолончело и струнен оркестър" на Бокерини - 17-годишната ученичка в Нова Консерватория - Солун, Илектра Милиади не успя да представи убедително концерта, но красивата й кантилена обещава по-пълноценни интерпретаторски постижения за в бъдеще.
На концерта се открои новата творба - "Остинатни вариации за струнен оркестър" - на младия композитор Божидар Абрашев - син, студент III курс по композиция в ДМА. "Остинатните вариации" са създадени върху великолепен средновековен католически хорал, чут от автора през лятото на 1991 г. в Рим и после отново през 1996 г. в Германия. Този хорал зазвучава в тържествения финал на триото за виола, виолончело и пиано. Но музиката на хорала се оказва така силна, че авторът я включва като тема и в новите "Вариации". Интересното е, че за разлика от общоприетия принцип, тук темата на хорала прозвучава не в началото, а като дълъг и светъл финал. "Вариациите" започват в "пианисимо", като постепенно звучността се усилва и уплътнява, за да достигне до блестящия апотеоз в кодата. Тези оригинални похвати придават на творбата силно художествено въздействие.
Като цяло концертът под диригентството на Свилен Симеонов премина под знака на вдъхновеното и всеотдайно музициране, а успешната премиера на "Остинатни вариации за струнен оркестър" на Божидар Абрашев - син ни дава повод да вярваме, че ще чуваме многократно името на младия им автор.

Кина Проданова